Styrelse

 


Yngve Johansson, ordförande


Birger Wennström, kassör

xx Bild kommer
Ingegärd Öqvist


Reinhold Larsson


Gudrun Wennström, sekreterare
revyansvarig


Sven-Bertil Nilsson
Alf
Alf Lundkvist

Magnus
Magnus Andersson

.

Kommentera