Kottarna i tidningen Land

Tidningen Land har ett helt uppslag i ett av sina aprilnummer 2014 … bara vi nu inte får förfrågningen från andra delar av landet…. se artikel under fliken aktuellt.